I kursen bearbetas, analyseras och problematiseras förutsättningar för och effekter av organisations- och ledningsstrukturers möjligheter att verka för hållbarhet avseende mänskliga resurser, mångfald, lärande och kreativitet utifrån behovet av kompetensförsörjning och kompetensutveckling.