I fokus för kursen finns det coachande förhållningssättet till lärande och utveckling samt faktorer av betydelse för ett coachande förhållningssätt såsom bemötande, etiska frågor och dilemman. Kursen behandlar grundläggande teorier och metoder inom coaching med tillämpning inom ledar- och chefskap. Deltagarna arbetar under kursen också praktiskt med coachande förhållningssätt.