I fokus för kursen finns det coachande förhållningssättet till lärande och utveckling samt faktorer av betydelse för ett coachande förhållningssätt såsom bemötande, etiska frågor och dilemman. Kursen behandlar grundläggande teorier och metoder inom coaching med tillämpning inom ledar- och chefskap. Kursen innehåller också praktiska övningar med ett coachande ledarskap.