Moment 1: Värdering av digitala upplevelser · grundläggande metoder och tekniker för värdering av digitala upplevelser · design och värdering av koncept för mobil IT · forskning och kunskapande Moment 2: Skapa digitala upplevelser · design av digitala upplevelser · användande av prototyper i användarcentrerade aktiviteter för design av digitala upplevelser Moment 3: Digitala upplevelser · analysera digitala upplevelser · användarcentrerade designprocesser av digitala upplevelser · digitala upplevelser i brukskontext