Kursen behandlar designvetenskaplig forskning gällande värdebaserade sociala och mänskliga utmaningar samt tar upp beprövade angreppsätt och metoder som visat sig vara framgångsrika. Valda förklaringsmodeller som kan utgöra utgångspunkt för designområdet belyses. Betydelsen av en reflekterande designpraxis och kreativitet demonstreras i praktiska moment. En av kursens genomgående frågor är vad som genererar ändamålsenlig design, hur målgrupper, olika syften och funktioner har ett avgörande inflytande på den professionella designerns arbete. Olika former av angreppsätt, metoder, iterationer, tankestilar, tankefigurer, kreativt tänkande och begränsningar prövas och formar tillsammans den process som utgör designarbetets förutsättningar. I kursen får studenten läsa in sig på, välja ut, och praktiskt utöva olika förklaringsmodeller, värdebaserade designteoretiska angreppsätt, metoder, koncept och utgångspunkter för att förstå och hantera svårlösta sociala och mänskliga utmaningar.