· grundläggande metoder och tekniker för co-design, med inriktning mot designarbete i tidigt skede · användande av prototyper och designverktyg i användarcentrerad design · forskning och kunskapande · metoder och tekniker som fått genomslag inom Människa-Datorinteraktion (MDI) och interaktionsdesignområdet såsom etnografiska studier, designworkshops och skapande av olika former av scenarior samt prototyper för att gestalta framtida användning