· Genomgång och utformning av personligt brev · Genomgång och utformning av CV · Sammanställning och presentation av visuella arbeten i en portfolio