Tillverkande företag har idag ett enormt behov och svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Automatiseringstekniker är en tvåårig utbildning som Högskolan i Skövde utvecklat i nära samarbete med näringslivet. Efter två års studier kommer du ut på en arbetsmarknad som eftersöker just dina expertkunskaper.Automatiseringstekniker passar dig som kommer från gymnasiet och vill läsa vidare på en teknisk utbildning såväl som dig som har jobbat med automation/teknik några år och vill ta ett steg vidare i karriären.Det här läser du på programmetProgrammet är utvecklat i nära samarbete med branschen och under utbildningen varvas teoretiska delar med mer praktiska moment.Du läser kurser inom olika områden som ellära och mekatronik, produktionsteknik, underhållsteknik, robotteknik och styrteknik samt produktionsekonomi, kvalitet och mätteknik. Utbildningen börjar med grundläggande kurser i fysik och matematik.Utbildningen avslutas med ett examensarbete som utförs ute på ett företag.Jobb efter examen på AutomatiseringsteknikerArbetsmarknaden för automatiseringstekniker ser väldigt ljus ut, och möjligheterna att få jobb efter studierna är mycket goda. Du kan bland annat jobba med:Produktionsberedning förbereda för nya produkterStyrning av maskinerPLC-programmeringRobotprogrammeringSimulering för testkörningEnligt prognosen i Sverige väntas efterfrågan på arbetskraft med eftergymnasial examen inom teknik och tillverkning öka med cirka 58 000 personer fram till 2035. Under samma period beräknas tillgången öka med cirka 34 000 personer. (Källa: Trender och Prognoser, SCB 2017)Läsa vidare efter programmetTvå års studier på Automatiseringstekniker leder till en högskoleexamen inom produktionsteknik.Programmet har en stark koppling till högskoleingenjörsprogrammen på Högskolan i Skövde. Vill du förlänga din utbildning, och istället få en högskoleingenjörsexamen samt kandidatexamen kan du få detta på totalt fyra år. Det går till så här:Årskurs 1 läser du på AutomatiseringsteknikerVåren i årskurs 1 kan du byta ut en teknikerkurs mot en fysikkurs och en kurs i kemi. Med godkända betyg från kurser på Automatiseringstekniker och dessa två kurser kommer du ha uppnått behörigheten att söka in till Högskoleingenjör bred ingång på Högskolan i Skövde. Efter första året på Högskoleingenjör bred ingång väljer du inriktning (Design-, Maskin- eller Produktionsingenjör år två.)