Vid programstart får du goda möjligheter att knyta kontakter med en extern uppdragsgivare. Det kan röra sig om ett spelföretag, ett forskningsprojekt eller offentlig verksamhet, till exempel kulturarvsförmedlare på lokal, regional eller nationell nivå. Samtliga kurser i utbildningen kan sedan kopplas till ett projekt som genomförs tillsammans med samma externa part. Har du redan ett spelprojekt på gång tillsammans med andra studenter är du och/eller ni välkomna att ta med det i utbildningen. Det här läser du på programmet Programmet inleds med ett gestaltande projekt, som med fördel görs mot extern uppdragsgivare, samt kursen ”Vetenskapliga perspektiv på digitalt berättande och transmedialitet”. Parallellt med projektet läser du kursen ”Berättande i nya medier som forskningsområde” där du fördjupar dig i forskningsområdets aktuella teorier. Under höstterminens avslutande kurs ”Vetenskaplig problemidentifiering i produktion inom nya medier”, tar du ditt arbete vidare till nästa nivå. Här ska du utifrån ditt specialområde utföra en behovsanalys och prototyp enligt beställarens önskemål. Beställaren är en verklig eller fiktiv uppdragsgivare, beroende på vilken typ av projekt du valt att arbeta med. Under vårterminens examensarbete fortsätter du att fördjupa dina teoretiska och metodiska kunskaper, gärna inom det projekt och tema du påbörjat under höstterminen. Digitalt berättande: spel och kulturarv är ett internationellt program och kurserna ges på engelska. Passar det här programmet mig? Digitalt berättande: spel och kulturarv passar dig som har utbildning och/eller yrkesbakgrund inom dataspelsutveckling, speldesign, datavetenskap eller medier och liknande områden. Det viktigaste är att du är nyfiken på hur spel kan lyfta kulturarv och berätta om dem för ny publik och nya generationer. Det är också positivt om du är självgående och öppen för att diskutera idéer. Jobb efter examen Efter dina studier kan du arbeta med berättande i olika former inom spelindustrin eller inom andra nya digitala medier. Med en akademisk examen på avancerad nivå har du kompetens att möta en växande marknad och bidra till innovation av ny digital teknik och nya affärsmöjligheter. Läsa vidare efter examen Programmet ger dig en magisterexamen i ämnet medier, estetik och berättande, och kan kombineras med andra avancerade studier inom dataspelsutveckling vid Högskolan i Skövde. Det finns också möjlighet att fortsätta dina studier ytterligare ett år för att få en masterexamen i informationsteknologi. Forskning inom området På Högskolan i Skövde bedrivs forskning inom området. Se webbsidan för Media, Technology and Culture inom forskningscentrat Informationsteknologi.