Medlemsländerna i FN har kommit överens om 17 globala mål för hållbar utveckling. Överenskommelsen, Agenda 2030, beskriver tre dimensioner av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.För att förverkliga målen krävs politisk vilja, prioriteringar, samarbete och fördelning av resurser. Näringslivet, offentlig sektor och organisationer står alla inför stora krav på förändringar och behöver anpassa sin verksamhet och sitt beteende för att målen ska kunna uppnås. Redovisning spelar en central roll i uppföljningen av hur nationer, organisationer och medborgare tar ansvar för att nå FN:s mål.Ekonomprogrammet Ekonomi och Hållbarhet är en utbildning för dig som aktivt vill medverka i den här missionen. Utbildningen ger dig både kunskap om de utmaningar privata och offentliga organisationer står inför i dag och verktyg för att utveckla och bevara hållbarhet i deras processer och produkter.Du kommer att få en mångsidig och spännande utbildning som utvecklar ditt tankesätt och din handlingsförmåga för att du på ett nyskapande och innovativt sätt ska kunna påverka organisationer och människor i en riktning mot långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.Det här läser du på programmetUnder första läsåret ingår kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och statistik som är gemensamma för ekonomprogrammen. Kurserna lägger grunden för att förstå de utmaningar som dagens företag och andra organisationer står inför och vilken roll redovisning kan spela för att bidra till att hantera dem.Andra läsåret fördjupar du dig i frågor som t ex styrning av verksamheter och processer för att undvika slöseri i produktionen av varor och tjänster och öka värdet för olika intressenter.Miljölagstiftning och förändringsarbete är andra områden som du kommer att lära dig mer om. För att en omställning mot hållbarhet ska ske måste organisationer utveckla nya mått och metoder för styrning och uppföljning av sina verksamheter. Organisationer måste också utveckla sin externa redovisning för att tillfredsställa hållbarhetskrav från långivare och investerare. Du kommer därför att få möjlighet att lära dig om alternativa och nya modeller.Under tredje läsåret fördjupar du dig i frågor som etik, hållbara redovisningspraktiker samt hållbara företag och samhällen. Vidare får du under tredje året genom examensarbetet möjlighet att nischa din utbildning mot ditt specifika hållbarhetsintresse. Du får till exempel utrymme att fördjupa dig inom en specifik branschs behov av kompetens inom hållbarhetsområdet, vad som karakteriserar hållbara produkter och tjänster. Kunskap du kan använda för att till exempel starta ett eget företag med tydligt hållbarhetsfokus.UtlandsstudierEftersom en hållbar utveckling förutsätter internationellt samarbete rekommenderar vi att du tar chansen att läsa utomlands under en termin.Du får möjlighet att studera unika kurser som partneruniversiteten ger och du får tillgodoräkna dig dina högskolepoäng, förutsatt att du får godkänt på kursen.Jobb efter examenDet finns idag ett växande behov av ekonomer med en profil mot hållbarhet. Efterfrågan kommer att vara stor i många år framöver. Du kan sikta mot att bli entreprenör inom hållbarhetsområdet eller arbeta som till exempel: CSR/hållbarhetsansvarig miljöstrateg verksamhetsutvecklare med inriktning mot hållbarhet projektledare miljö och hållbarhet ansvarig för hållbarhetsredovisning ansvarig för integrerad rapporteringLäsa vidare efter programmetTre års studier på Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta med magisterutbildningen Ledarskap och verksamhetsutveckling på Högskolan i Skövde. Du kan också påbörja magisterstudier (60 hp) eller ta en masterexamen (120 hp) på andra lärosäten, både i Sverige och utomlands.Forskning inom företagsekonomi på HögskolanLäs mer på hemsidan för forskningsspecialiseringen Framtidens företagande.