Denna kurs erbjuder en detaljerad och omfattande introduktion till några av de centrala fälten inom den kognitiva neurovetenskapliga forskningen idag.