Kursens syfte är att ge kunskaper om begrepp och metoder i diskret matematik med inriktning mot tillämpningar inom det datavetenskapliga ämnesområdet.