Kursen vänder sig till dig som är sjuksköterska eller student i barnmorskeprogrammet och vill lära dig om huvudområdet och disciplinen reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, barnmorske-/specialistsjuksköterskeyrkets historik, professionellt förhållningssätt inklusive etiska, teoretiska och vetenskapliga utgångspunkter samt centrala författningar.