SPSS är en programvara för bearbetning, analys och presentation av statistiska data. Man kan använda programmet till allt från beskrivande sammanställningar till avancerad statistisk analys. Denna distanskurs ger en introduktion till hur man använder SPSS för att bearbeta, analysera och presentera statistiska data. Kursmaterialet består av laborationshäften, instruktionsfilmer och inspelade distansföreläsningar. Du är sålunda inte bunden till vissa tider utan kan arbeta med kursen när du känner för det. Det finns även fristående distansföreläsningar (inte kopplade till SPSS) som handlar om beskrivande statistik och grundläggande statistisk analys. Dessa föreläsningar vänder sig till personer som känner att de behöver en introduktion till dessa områden.