Kursen beskriver hur ett produktdatasystem (PLM) används för att hantera den information som följer en produkt under dess livscykel inklusive dess tillverkningsprocesser.