Traditionell projektledning har begränsningar i möjligheten att hantera osäkerhet och oplanerade förändringar som sker i organisationen under projektets livstid. Det kan leda till dyra projekt som levererar det organisationen behövde när projektet startades, inte det som behövs idag.Vad innebär agila metoder?Ett agilt arbetssätt innebär att ha ett starkt fokus på kundens behov, täta avstämningar och större utrymme att förändra och anpassa planen efter nya faktorer. Det kan också vara ett sätt att bryta barriärer mellan olika delar av organisationen eller vara ett flexiblare alternativ för att driva fram innovation och transformation.Agila metoder som ska användas för att genomföra större industriella projekt behöver kunna skalas upp och passa, eller kunna anpassas till, den aktuella organisationen. Agila metoder kan skalas upp för att hantera stora transformationsprojekt som spänner över hela organisationen, men för att nå dit krävs mycket kunskap och engagemang.Vem är du?Kursen vänder sig till dig som är chef eller projektledare och vill förstå vilken metod som passar ditt projekt och vad som krävs för att genomföra agila projekt i din organisation.Efter avslutad kurs kan duKursen kommer ge dig kompetens att jämföra och utvärdera olika agila metoder samt kunna identifiera möjligheter och risker med agila projekt i en praktisk verksamhet. Du kommer också att ha god förståelse för skillnaderna mellan traditionella och agila metoder. Kursen är utformad så att du ska kunna få arbeta med problemställningar som finns på din arbetsplats idag. I dessa arbeten utifrån vi från ledarskapsperspektiv där du får diskutera, presentera och beskriva dina förslag till lösningar i ett sammanhang som bygger på vetenskaplig grund som kan implementeras på din arbetsplats.