I kursen möts sjuksköterskor från olika verksamhetsfält och utbyter kunskap och erfarenheter i syfte att skapa en gemensam kunskapsplattform. Syftet med utbildningen är att stärka sjuksköterskors kompetens i avancerade kliniska bedömningar och omhändertagande av patienter i hemmet. Efter genomgångna kurser skall deltagarna kunna visa avancerad klinisk kompetens för att självständigt kunna identifiera, bedöma, föreslå åtgärder och följa upp patienter med stora vårdbehov.