Denna kurs samläses med EXS610, Examensarbete: mastersnivå inom AIL med inriktning på politiska studier. Kursen består av månatliga seminarier med reflektioner och analys av relaterat till examensarbetet.