Kursen innehåller immunologi, lungfysiologi, utredningar av allergisjukdomar och intolerans. I utredningar ingår bland annat spirometri. Olika strategier och vårdprogram gällande allergisjukdomar och intolerans. Farmakologi i relation till allergisjukdomar och intolerans samt icke-farmakologiska behandlingsprinciper. I kursen ingår även träning i kliniskt träningscentrum (KTC). Det rekommenderas att först gå Medicinsk vetenskap: astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 7,5 hp, AKO600.