Kursen vill ge inspiration till fortsatta akademiska studier. Den ger grundläggande inblick i fyra olika ämnesområden som ekonomi-it-statsvetenskap, pedagogik-beteendevetenskap, hälsa-sjukvård samt teknik-ingenjörsvetenskap. Föreläsningar och seminarier inom respektive ämnesområden ges på plats i Strömstad. De varvas med praktiska övningar i nära samverkan med företag och organisationer i närområdet. Kursen ger en ökad kunskap om innehåll i akademiska ämnesområden samtidigt som den ger en ökad kännedom om vilka yrken som finns i närområdet som kräver en högskoleutbildning. Inom kursen ges stöd och handledning från studievägledare. Kursen avslutas i god tid före ansökningstid för fortsatta studier.