Kursen ”Akupunktur i vård av personer med psykiatrisk ohälsa och psykiatriska diagnoser” på avancerad nivå vänder sig till Dig som har särskilt intresse av att arbeta med ett holistiskt perspektiv i vården av personer med psykisk ohälsa. Målet med kursen är att Du ska kunna utföra akupunkturbehandling, som komplement till medicinsk eller psykologisk behandling, utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Under kursen kommer fokus att ligga på ämnet relevanta öron- och kroppsakupunkturpunkter. Kursen ger en fördjupad kunskap av den evidens som finns enligt klinisk forskning om akupunkturfysiologi och neurobiologiska verkningsmekanismer vid ångest, depression, sömnstörningar och beroende. Du får ta del av relevanta föreskrifter och regler samt information om kontraindikationer, risker och biverkningar som kan uppstå vid användning av akupunktur. Du får under kursen också en genomgång av såväl specifika som komplexa symtom hos personer med ångest, depression, sömnstörningar och substansrelaterade syndrom. Du kommer att få träna akupunktur i form av ett antal metodövningar. Under dessa praktiska moment kommer du att få kunskap om säker stickteknik, punktval, nålstimulering och patientkontakt.