Kursen fokuserar på olika processer och tekniker utifrån ett antal olika typer av metalliska material. Utgångspunkten i kursen blir hur det metalliska materialet påverkas av olika additiva tillverkningsprocesser. Materialegenskaper, kravbilder och produktionsaspekter kommer att beaktas där de additiva processernas respektive fördelar och nackdelar med avseende på materialets ursprungliga karaktär och den färdiga komponentens önskade egenskaper kritiskt kommer att belysas. Ett visst moment av validering och inspektion av additivt producerade detaljer kommer också att belysas. Denna kurs är den andra i raden av skräddarsydda kurser om additiv tillverkning . Kursen vänder sig till dig som har kunskaper inom additiv tillverkning men vill fördjupa dig i processer för metalliska material. Industri och akademi Denna kurs är framtagen i samverkan med industrin inom ramen för Prodex projektet. Prodex syftar till att ge kurser på avancerad nivå till en mix av studenter och yrkesverksamma för att förstärka den Svenska industrins konkurrenskraft. Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.