Kursen fokuserar på den konstruktiva utformningen av en produkt för att denna skall kunna tillverkas med additiva metoder. Utifrån deltagande industrirepresentanter identifieras produkter som skulle vara lämpliga att tillverka med AM i stället för med traditionell tillverkningsteknik. Utgående ifrån ställda produktkrav bedöms möjligheter, men även begränsningar, med att byta produktionsmetod, för- och nackdelar balanseras mot varandra.Produkterna bedöms med hänsyn till:- nödvändiga konstruktionsförändringar- processupplägg inklusive lämpliga parameterinställningar- materialval och bedömning av processparametrarnas inverkan på produktens prestanda- kostnadskalkyl baserad på volym och produktivitetsförutsättningar- globala besparingar inkluderande miljö- och hållbarhetsaspekterKursen vänder sig till dig som har en grundläggande förståelse för additiv tillverkning (AM) och vill fördjupa dig i ämnet. Du bör ha läst kursen Additiv tillverkning Metalliska material eller ha motsvarande kunskaper.Industri och akademiDenna kurs är framtagen i samverkan med industrin inom ramen för Prodex projektet. Prodex syftar till att ge kurser på avancerad nivå till en mix av studenter och yrkesverksamma för att förstärka den Svenska industrins konkurrenskraft.Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.