Målgrupp: Sjuksköterskor som vill arbeta med barn och ungdomar inom barnhälsovård och elevhälsa.Kursens huvudsakliga innehåll är inriktat mot förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad av barn och ungdomar ur ett folkhälsoperspektiv.I kursen studeras barn och ungdomars hälsoproblem och hur dessa kan förebyggas och behandlas genom hälsoundersökningar, hälsorådgivning, behandlingar och vaccinationer. Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna stödja och stimulera barn och ungdomars hälsa och utveckling i samverkan med barn, ungdomar och närstående. Omvårdnaden ska bedrivas med utgångspunkt i Barnkonventionen, mänskliga rättigheter och med ett professionellt förhållningssätt.Kursen innehållet 5,25 hp verksamhetsförlagt utbildning fördelat på barnavårdscentral och skolsköterskemottagning. Kursen läses på halvfart med en schemalagd dag per vecka, torsdag.