Kursen fokuserar teori och praktik för friformsmodellering. Teorin bakom friformskurvor och friformsytor tas upp. Även kopplingen mellan kurvor och ytor tas upp, både i teorin och i praktiken. Vidare förklaras analys av kurvor och ytor samt övergångar mellan dessa. Olika praktiska tillämpningar och lösningar av problem ingår som en stor del av kursen. Tillämpningen av de praktiska momenten sker i CAD programmet NX, men är fokuserade på generell kunskap som är överförbar till andra CAD system, till exempel CATIA. Kursen vänder sig till dig som redan har goda kunskaper inom modellering med CAD och som nu vill fördjupa dina kunskaper.