Medieanvändarnas ökande delaktighet och nya medievanor förändrar förutsättningar och betydelse hos både nya och gamla medier. Gränserna mellan medieplattformar luckras upp och idag står nätet för en stor del av vår konsumtion av rörlig bild. Syftet med kursen är att vidga det filmvetenskapliga begreppet i dagens digitala medielandskap. Vi går här igenom betydelsen av den digitala revolutionen för den rörliga bilden som medium, och det paradigmskifte detta har inneburit. Kursen kommer även att ge en kortfattad översikt av filmens inträde i den digitala eran och dess konsekvenser för nutida distribution- och filmproduktionsprocessen. Kursen kan läsas både som enskild fristående kurs, eller tillsammans med Introduktion till filmvetenskap, Filmens historia och Filmgenrer (vardera om 7,5 hp), vilket motsvarar en grundkurs i filmvetenskap (30 hp) som ger behörighet till vidare studier i ämnet.