Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag kan uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, 61-90, består av två fördjupningskurser inom området marknadsföring samt en kandidatuppsats om 15 hp. I kursen marknadskommunikation behandlas frågeställningar kring hur man kommunicerar med marknaden med betoning på sociala medier, medan kursen marknadsundersökningar fokuserar på hur man samlar in information på vilken man kan basera marknadsföringsbeslut. Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla förmågan att självständigt identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med hjälp av såväl aktuell forskning som praktiska studier inom marknadsföringsområdet. Kurserna syftar även till att utveckla ett självständigt kritiskt förhållningssätt till fördjupningsområdet för att kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt hållbar utveckling. Kandidatuppsatsen presenteras och försvaras i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form. Kurserna läses integrerat under hela terminen men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under den senare delen av terminen. Kurslitteratur och undervisning är på engelska. Följande kurser ingår: Marknadsundersökning 7,5 hp Marknadskommunikation 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen 15 hp