Kursen ger förberedelser till att självständigt kunna bedöma, planera, åtgärda och följa upp omvårdnaden av patienter och deras närstående som lever med hjärtsvikt och hypertoni utifrån ett personcentrerat och normmedvetet förhållningssätt. Kursen ger fördjupade kunskaper om sjuksköterskans kompetensområde och omvårdnad av patienter med komplexa vårdbehov vid hjärtsvikt och hypertoni.