Produktionsledning handlar om hur gods och tjänster produceras. Allt du äter, sitter på, använder, läser och alla kläder du bär, kommer till dig tack vare produktionsledare som organiserat produktionen av dessa. Alla böcker du lånar på biblioteket, varje behandling du får på sjukhuset och varje service du förväntar dig i affärerna - har producerats. Människor som organiserar denna "produktion" kallas inte alltid produktionsledare men det är vad de verkligen är. Och det är vad denna kurs handlar om - uppgifter, områden och beslut i dessa ledare arbetar med och som gör tjänster och produkter som vi alla är beroende. Denna kurs i produktionsledning av handlar om utformning och hantering av produkter, processer, tjänster och försörjningskedjor. Den avser utveckling och utnyttjande av resurser som företagen behöver för att leverera varor och tjänster som deras kunder vill ha. Kursen behandlar ledning av verksamheter på strategisk till taktisk och operativ nivå.Strategiska frågor fokuserar på storlek och placering av fabriker, hur struktur för tjänster eller nätverk bestäms och design av försörjningskedjor. Taktiska frågor är bland annat val av produktionslayouter och utrustning. Operativa frågor omfattar produktionsplanering och styrning, lagerhantering, materialhantering och kvalitetsstyrning. I kursen relateras dessa ämnen till människorna i organisationen, mångfaldsfrågor, förhandlingsteknik, företagens sociala ansvar och miljö- och hållbarhetsaspekter.