Kursen syftar bl a till att ge grundläggande kunskaper i arkivteori och terminologi, arkivlagstiftning rörande skilda samhällssektorer, modern dokumenthanteringsteknik, praktisk arkivvård såsom förvaringsmetoder m m. Kursen skall också ge kännedom om arkivens innehåll. Praktik/specialarbete ingår.Kursen vänder sig främst till studerande och yrkesverksamma som avser att ägna sig åt arkivverksamhet eller arkivforskning inom alla samhällsektorer (statlig, kommunal, landstingskommunal och enskild). Förtur ges till studenter med 60 hp inom samhällsvetenskap, humaniora eller systemvetenskap.