Kursen syftar till att ge ett fördjupat utvecklingsperspektiv på arkivbildningen i det svenska samhället i ett långtidsperspektiv men också till att diskutera villkoren för dagens informationshantering i arkivbelysning. Kursen ger dessutom utrymme för fördjupning i ett eget ämnesval inom en vid arkivteoretisk ram, detta senare i samband med ett handlett och avslutningsvis seminariebehandlat uppsatsarbete.