Kursen behandlar olika vetenskapsteoretiska perspektiv samt förmedlar såväl teoretiska som praktiska kunskaper om kvalitativ och kvantitativ metod. Kursen genomförs i samarbete med Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Undervisning/seminarier i denna kurs äger rum vid Karlstads universitet. Dessutom kommer någon distansteknik att användas.