Genom litteraturstudier, föreläsningar och laborativa workshops möter studenten olika ingångar till att arbeta med community dance. I community dance ligger betoning på att möta icke-dansare i en miljö som inte nödvändigtvis måste vara anpassad för dans. Genom community dance förs dansen ut i samhället dit den behövs och till dem som behöver den. Studenten genomför ett eget community danceprojekt under kursens gång. Studenten genomför också en undersökning gällande community dance-deltagarnas upplevelser.