Kursen ger en grund till området med en introduktion till datasäkerhet och integritetsskyddande tekniker. På denna grund så fokuserar kursen hur säkerhets- och skyddsmekanismer kan användas för att lösa praktiska och teoretiska problem, samt diskuterar deras för- och nackdelar.