Kursen ger en grund till personlig integritet, dataskydd och integritetsskyddande teknologier. På den här grunden fokuserar kursen på koncepten kring inbyggd integritet och konsekvensbedömning avseende integritetsskydd genom att utforska relevant bakgrund, deras relation till grunderna och mänskliga rättigheter, samt introducerar relevanta metoder inom området.