Kursen ger en introduktion till hantering av integritets- och dataskydd som en del av en organisations informationssäkerhetsarbete. Kursen introducerar olika angreppssätt till integritetshantering, ger fördjupad insikt inom ett av dessa, samt förklarar hur integritetshot kan förutses och motverkas. Risk- och konsekvensanalyser i hanteringscykeln studeras, liksom ett urval av kontrollmekanismer.