Fördjupade studier av amerikansk litteratur, 1620-1919. Undervisningen sker i form av seminarier.