I kursen beskrivs utvecklingen inom tjänsteforskningen (service management research). I kursen diskuteras och analyseras centrala begrepp inom tjänsteforskningen och hur dessa begrepp används inom såväl forskning som praktik. Bland annat diskuteras tjänst, tjänstekvalitet, kundmöten, värdeskapande, varu- och tjänstelogiken samt tjänsteinnovationer. Vidare behandlas modeller för att beskriva, kategorisera och analysera värdeskapande genom tjänster. Speciellt fokus ligger på hur organisationen kan skapa värde för kunderna. Även hur kunder själva skapar värde och hur värdeskapande sker i direkt interaktion mellan kunder, intressenter, organisationer och samhälle diskuteras. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.