Kursen behandlar barns hälsa ur ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv. I kursen studeras även bestämningsfaktorer för barns hälsa och ojämlikhet i hälsa. Kursen genomsyras av ett barnperspektiv. Barnets rättigheter och barnkonventionen behandlas. Inom ramen för kursen diskuteras hur det mänskliga arvet interagerar med fysiska, psykiska och sociala belastningsfaktorer för att förklara barns hälsa och utveckling. Denna kurs kan anses som grundläggande för de övriga masterskurserna om Barns liv och hälsa.Kursen ingår i följande program : Masterprogram inom hälsovetenskap med inriktning folkhälsovetenskap. Kan även läsas som fristående kurs.