Detta är en kurs i allmän relativitetsteori. Kursens mål är att du skall lära dig de allmänna grunderna för denna teori. Kursen behandlar bland annat ekvivalensprincipen, principen för allmän kovarians, parallelltransport och tensoranalys, Einsteins fältekvationer, klassiska tester av Einsteins allmänna relativitetsteori, Einsteins ekvationer för svaga gravitationella fält, gravitationsvågor, svarta hål och kosmologi.