Kursen syfter till att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper -- såväl konceptuella som tillämpbara -- i klassisk mekanik och förmågan att analysera mekaniska system med hjälp av Lagrange- och Hamiltonformalismerna.