Kursen ger en grundläggande introduktion till de feministiska och genusvetenskapliga kunskapsområdena med särskild betoning på olika former av maktdimensioner. Inledningsvis studeras grundläggande begrepp och teoribildningar samt vetenskapsteoretiska perspektiv. Därefter introduceras exempel på områden där genus konstrueras. Till exempel problematiseras betydelser av genus i organisationer och kulturella konstruktioner samt göranden av kön, kropp och sexualiteter . Globala, organisatoriska och individuella konsekvenser behandlas och kursen ger exempel på hur grundläggande genusteori kan användas i förändringssyfte.