Kursen fördjupar förmågan till självständig analys av genusvetenskapliga problem. Kursen innehåller två litteraturkurser; Genusvetenskaplig teoriutveckling,7,5 hp och vetenskapsteori och forskningsmetoder, 7,5 hp. Den tredje delkursen utgörs av ett uppsatsarbete om 15 hp.