Kursen bygger på ett antal teman där studenten får en inblick i vilka moment som innefattas vid en rekrytering. Delar som kravspecifikation och intervju beskrivs och exemplifieras. Kursen fördjupar sedan moment med hjälp av teorier, modeller och praktiska övningar. Studenten får också inblick i skillnaden i ett genomföra en rekrytering och när rekryteringar pågår löpande. Föreläsningar, förinspelade filmer, seminarium och praktiska övningar, enskilt och i grupp, används för att öka studentens förståelse och kunskap.