Kursen ger dig en grund för hur rekryteringsarbete går till. Kursen blandar teori, lagkrav och praktiska tekniker. Under kursen går du igenom ett antal teman där du får en inblick i vilka moment som innefattas vid en rekrytering. Delar som lagar, kravspecifikation och intervju beskrivs och exemplifieras. Kursen fördjupar sedan moment med hjälp av teorier, modeller och praktiska övningar. Den 22 juni hålls en obligatorisk digital intervjudag. Då tränar vi på alla moment som ingår i en intervju. Dagens genomförs digitalt och du behöver inte vara på plats. För mer detaljer se Schemat här bredvid.Vi tittar också på skillnaden i att genomföra en rekrytering och när rekryteringar pågår löpande. Hur planeras arbetet och vilka systemstöd underlättar? De flesta föreläsningar är förinspelade så att du kan planera dina studier. När kursen börjar så tilldelas du en grupp. Tillsammans så gör ni ett antal gruppuppgifter. Grupperna kommer, i möjligaste mån, att delas in dag- och kvällsgrupper för att underlätta arbetet. Det går inte att läsa kursen utan att vara en del av en grupp.Kursen avslutas med ett antal inspelade intervjuer där vi fördjupar oss inom rekryteringens detaljer, kompetensplanering, AIs roll i rekrytering samt vad som skiljer mellan att rekrytera till privat sektor och offentlig sektor.Tentamen är hemtentam.