Kursen innehåller en översikt över de viktigaste idéströmningarna i fotografiets historia och en introduktion till centrala texter, fotografiska verk, teorier och debatt som beskriver förståelsen av den fotografiska bildens relation till verkligheten. Vidare sker en genomgång av genrer och teknik inom det fotografiska områdets olika representationsformer. Inom kursen genomförs olika former av bildanalys av enskilda fotografiska verk.