I sociala medier publiceras ett kontinuerligt och omfattande flöde av bilder och texter som får stort genomslag. Många användare skapar eget material, men vet vi vilka regler som gäller? I den här kursen får du både arbeta praktiskt och kritiskt reflektera kring olika aspekter av digital publiceringav bilder. Juridiska och etiska frågor behandlas, och genom workshops utvecklar du ditt egetbildskapande samt får kunskap om vilka möjligheter och begränsningar som finns för att använda bilder i sociala medier.