I kursen behandlas de teoretiska grunderna i kommunikationsplanering och dess funktion för kulturorganisationer. Vidare behandlas det praktiska planerandet, genomförandet och utvärderandet av kommunikationsinsatser utifrån organisatoriska mål.