I kursen diskuteras historiska och kulturella processer i den svenska och nordiska regionen i ett europeiskt sammanhang ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ett antal tematiska föreläsningar omfattar olika ämnesområden med perspektiv hämtade från discipliner som idéhistoria, konstvetenskap, statsvetenskap, kulturgeografi, historia, religionsvetenskap, genusvetenskap, litteraturvetenskap och filmvetenskap.