I kursen behandlas kulturens produktionsvillkor och kulturföretagandets karaktär. Villkoren behandlas mot bakgrund av diskussioner kring kulturpolitikens utveckling, kulturpolitiska modeller och det kulturella systemet. Frågor om tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet behandlas. Därutöver analyseras en kulturverksamhet med fokus på kulturproduktionens villkor.